FELELŐSSÉGTELJES GAZDÁLKODÁS MELLETT NÖVEKEDETT A PALLAS ATHÉNÉ ALAPÍTVÁNY VAGYONA 2022 HARMADIK NEGYEDÉVÉBEN IS

Felelősségteljes gazdálkodásának eredményeként a Pallas Athéné Alapítvány 2022. harmadik negyedévét is eredményesen zárta. Az Optima Befektetési Zrt. mint az alapítványi vagyon kezelője, 328 millió forinttal gyarapította az alapítványi összvagyont, így az a harmadik negyedév végén összesen 281,5 milliárd forintot tett ki.

A vagyonnövekedés mellett az Alapítvány létrejötte óta 13,1milliárdforintértékben1694 oktatási és tudományos pályázatot támogatott. 

A vagyonelemek értéke a 2022. szeptember 30-i fordulónapon az alábbiak szerint alakul:

A Pallas Athéné Alapítványnak és jogelődjeinek juttatott, összesen 266,4 milliárd forint vagyon 2022. szeptember 30-ra 281,5 milliárd forintra gyarapodott. Az Alapítvány és az általa alapított gazdasági társaságok 246,5 milliárd forintot befektetési jegyben, 17,1 milliárd forintot bankbetétben, 17,6 milliárd forintot vállalati kötvényekben valamint 0,3 milliárd forintot ingatlanban tartanak. 

Az Alapítvány a formából adódó szabályozás miatt is köteles megőrizni a rábízott vagyont. Azt nem költheti el, csak befektetheti, és annak hozamát használhatja fel tevékenysége során. Az alapító által juttatott vagyont az Alapítvány körültekintő kockázatvállalással kezeli oly módon, hogy biztonságos befektetéssel a lehető legmagasabb hozamot éri el. Az átlátható működés érdekében az Alapítvány negyedévente kimutatást közöl vagyonelemei helyzetéről.

Vissza a közleményekhez