A PALLAS ATHÉNÉ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK 2022 NEGYEDIK NEGYEDÉVI NÖVEKMÉNYE ISMÉT VISSZAIGAZOLTA AZ ALKALMAZOTT KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁT

Felelősségteljes gazdálkodásának eredményeként a Pallas Athéné Alapítvány 2022. negyedik negyedévét is sikeresen zárta. Az Optima Befektetési Zrt. mint az alapítványi vagyon kezelője, 342 millió forinttal gyarapította az alapítványi összvagyont, így az 2022. december végén összesen 281,8 milliárd forintot tett ki.

A vagyonnövekedés mellett az Alapítvány létrejötte óta 14,0milliárdforint értékben, összesen1741 oktatási és tudományos pályázatot támogatott.

A vagyonelemek értéke a 2022. december 31-i fordulónapon az alábbiak szerint alakul:

A Pallas Athéné Alapítványnak és jogelődjeinek juttatott, összesen 266,4 milliárd forint vagyon 2022. december 31-re 281,8 milliárd forintra gyarapodott. Az Alapítvány és az általa alapított gazdasági társaságok 259,0 milliárd forintot befektetési jegyben, 3,5 milliárd forintot bankbetétben, 19,0 milliárd forintot vállalati kötvényekben, valamint 0,3 milliárd forintot ingatlanban tartanak. 

Az Alapítvány a formából adódó szabályozás miatt is köteles megőrizni a rábízott vagyont. Azt nem költheti el, csak befektetheti, és annak hozamát használhatja fel tevékenysége során. Az alapító által juttatott vagyont az Alapítvány körültekintő kockázatvállalással kezeli oly módon, hogy biztonságos befektetéssel a lehető legmagasabb hozamot éri el. Az átlátható működés érdekében az Alapítvány negyedévente kimutatást közöl vagyonelemei helyzetéről.

 

 

Vissza a közleményekhez