TÖRETLENÜL GYARAPSZIK A PALLAS ATHÉNÉ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

A vagyonnövekedés mellett az Alapítvány létrejötte óta 11,6milliárdforintértékben1627 oktatási, tudományos pályázatot támogatott. 

A vagyonelemek értéke a 2021. december 31-i fordulónapon az alábbiak szerint alakul:

A Pallas Athéné Alapítványnak és jogelődjeinek juttatott, összesen 266,4 milliárd forint vagyon 2021. december 31-re 280,6 milliárd forintra gyarapodott. Az Alapítvány és az általa alapított gazdasági társaságok 257,4 milliárd forintot befektetési jegybe, 4,5 milliárd forintot ingatlanba, 5,9 milliárd forintot bankbetétbe, 12,8 milliárd forintot pedig vállalati kötvényekbe fektettek be. 

Az Alapítvány a formából adódó szabályozás miatt is köteles megőrizni a rábízott vagyont. Azt nem költheti el, csak befektetheti, és annak hozamát használhatja fel tevékenysége során. Az alapító által juttatott vagyont az Alapítvány körültekintő kockázatvállalással kezeli oly módon, hogy biztonságos befektetéssel a lehető legmagasabb hozamot éri el. Az átlátható működés érdekében az Alapítvány negyedévente kimutatást közöl vagyonelemei helyzetéről.

Vissza a közleményekhez